Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2015

silviaaa94
silviaaa94
Najpiękniejszym prezentem, który możemy dostać (nie tylko w Walentynki) jest człowiek, który jest. Który daje swoją obecność. Który odbiera telefon. Który dotrzymuje słowa. Każda miłość zaczyna się od obecności i do obecności się sprowadza.
— 8ipol.com
Reposted fromschokoladehimmel schokoladehimmel viaSenga Senga
Sponsored post
feedback2020-admin
silviaaa94
2478 745f
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaSenga Senga
silviaaa94
9946 8956
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaSenga Senga
9362 6cb1 500
Reposted fromgivemedinosaurtea givemedinosaurtea viaSenga Senga
silviaaa94
8656 fea8
Reposted fromFinrod Finrod viauncertainity uncertainity
silviaaa94
0210 a78a

February 17 2015

silviaaa94
6877 9382 500
Reposted bysuperkalifragalistodekspialitycznie-uncertainity

February 07 2015

silviaaa94
9402 f454
Reposted fromhouyhnhnms houyhnhnms viazyrafa zyrafa

February 02 2015

silviaaa94
silviaaa94
Opiekuńczość mężczyzny wyzwala we mnie wielkie wzruszenie, które bardzo łatwo zamienia się w zauroczenie. Nie daj Boże odda mi on swój sweter, czapkę na uszy naciągnie, dłonie w dłoni ogrzeje! Nie daj Boże się zatroska, czy aby jadłam śniadanie, albo się bólem głowy zatrwoży! O, wtedy przepadłam!
— Anna Janko
Reposted fromunforgetable unforgetable viaIriss Iriss
silviaaa94
silviaaa94
5204 4ec9
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamrymrumru mrymrumru

January 19 2015

silviaaa94
0565 abf8
Reposted fromhogwarts hogwarts viaWonderWoman13 WonderWoman13

January 15 2015

silviaaa94

January 14 2015

silviaaa94
silviaaa94
1930 87ee
Reposted fromsaku saku viaNoCinderella NoCinderella
silviaaa94
5979 21f3
Reposted fromjustMeee justMeee viaigul igul
silviaaa94
Midnight shivers | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaigul igul
silviaaa94
4130 6404
Reposted fromlenka024 lenka024 viaNoCinderella NoCinderella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...